Privacybeleid GlasGarage

Privacybeleid GlasGarage

1. Inleiding

De website www.GlasGarage.nl (de “Site”) wordt beheerd door De GlasGarage BV, opererend onder de naam GlasGarage® en gevestigd aan de Ringbaan West 306-A te Tilburg en in dit Privacy Beleid ook “wij” of “ons” of “GlasGarage®” genoemd. Wij respecteren en beschermen jouw privacy.
Dit Privacy Beleid beschrijft hoe wij, in het kader van de Privacy wetgeving, zullen omgaan met persoonsgegevens die je ons bezorgt of die wij over jou verzamelen. Lees het onderstaande dan ook door om te weten hoe wij zullen omgaan met jouw persoonsgegevens.

2. Informatie die wij over jou kunnen verzamelen door gebruik van de Site

Wij kunnen online op verschillende manieren informatie over jou verzamelen, zoals door jouw gebruik van deze Site of door ons gebruik van cookies.

Op bepaalde delen van de Site word je verzocht contact met ons op te nemen om een afspraak te maken of om contact met ons op te nemen (hetzij telefonisch, per e-mail of eventueel per sms en/of WhatsApp), of om jouw vragen en opmerkingen door te geven. Als je dit doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken:

 • Je naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot jouw voertuig en verzekering;
 • Gegevens met betrekking tot jouw correspondentie met ons, indien je met ons contact hebt opgenomen;
 • Details van je bezoek aan onze Site en de bronnen die je gebruikt.

3. Ons gebruik van jouw persoonsgegevens verzameld door de Site

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over jou verzamelen door de Site gebruiken voor de volgende doeleinden tenzij je ons verzocht hebt dit niet te doen, om je elektronische en/of papieren facturen, marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie jouw rechten hieronder).

 • Om ervoor te zorgen dat de Site op een efficiënte manier aan jou getoond kan worden;
 • Om de informatie te bezorgen die je van ons gevraagd hebt;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor jou hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en verbeteren, voornamelijk door contact met je op te nemen voor klantenonderzoek en/of reviews en tenslotte om veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen;

4. Internet Cookies

Wij gebruiken verschillende soorten cookies en vergelijkbare technieken. Deze zijn onder andere nodig om onze Site goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor jou. Wil je geen cookies? Je kunt altijd je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Goed om te weten: als je cookies uitschakelt werkt onze Site mogelijk minder goed.

5. Hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken die niet door de Site verzameld worden

Naast de informatie die we over jou verzamelen door de site, kunnen we ook persoonlijke informatie over jou verkrijgen op ander manieren, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via papieren formulieren, zoals een opdrachtbon. Hoe wij met deze informatie omgaan, is onderworpen aan dit Privacy Beleid. Deze Persoonsgegevens kunnen omvatten:

 • Je naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot jouw voertuig en verzekering;
 • Gegevens met betrekking tot jouw correspondentie met ons, indien je met ons contact hebt opgenomen.

6. Ons gebruik van jouw persoonsgegevens die niet door de Site verzameld worden

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over jou verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten en goederen te leveren en andere informatie waar je om gevraagd hebt;
 • In het kader van klantenbeheer en om de diensten die wij aan jou geleverd hebben aan jou en/of je verzekeringsmaatschappij te factureren;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor je hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk door met jou contact op te nemen voor klantenonderzoek, reviews en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen tenzij je ons verzocht hebt dit niet te doen, om je elektronische en/of papieren facturen, marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie jouw rechten hieronder).

7. Doorgeven van uw persoonsgegevens verzameld door de Site of op een andere manier

Door ons jouw persoonsgegevens te bezorgen, erken je en ga je ermee akkoord dat we jouw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:

 • Deze derde partij jouw verzekeringsmaatschappij, volmacht of lease- en fleetbedrijf is. Bijvoorbeeld: wij geven je persoonsgegevens vanzelfsprekend door aan jouw verzekeringsmaatschappij om jouw claim te behandelen die onder je polis valt en/of om betaling te verkrijgen van je verzekeringsmaatschappij voor de diensten die we aan jou geleverd hebben; wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan je verzekeringsmaatschappij om fraude te voorkomen en/of om in het algemeen onze dienstverlening aan jouw verzekeringsmaatschappij te verbeteren, wat ten goede komt aan u en andere polishouders. Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan je verzekeringsmaatschappij ter uitvoering van klantentevredenheidsonderzoek; of
 • Wij rechtstreeks of indirect een beroep doen op externe dienstverleners (waaronder, bijvoorbeeld, andere leden van de Belron®groep, waartoe GlasGarage®behoort, of bedrijven en/of dienstverleners aangesteld door de Belron® groep) om gegevens te verwerken. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van betalingen of facturatie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken om informatie die verzameld wordt in onze filialen of via mobiele apparaten, door te sturen naar ons informatiesysteem; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klantentevredenheidsonderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren; uw verzekeraar kan willen dat wij het resultaat van uw antwoord met hem delen; of
 • Je expliciet toestemming gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen; of
 • Wij een externe toeleverancier gebruiken in onze dienstverlening naar jou; op piekmomenten kunnen wij bijvoorbeeld jouw oproep doorschakelen naar een externe Klantenservice/Callcenter om jouw afspraak bij ons te maken; of
 • Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om jouw persoonsgegevens door te geven (bijvoorbeeld, om onze verplichtingen naar de belastingdiensten na te komen) of om onze Algemene Voorwaarden toe te passen of op te leggen, of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen; of
 • GlasGarage, of vrijwel al haar activa gefusioneerd of overgenomen worden door een externe partij, en jouw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de gefusioneerde of overgedragen activa; of
 • Wij anonieme statistische informatie doorgeven over het gebruik van de Site en verwante gebruiksinformatie aan achtenswaardige derde partijen. Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij jouw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.

8. Waar we jouw persoonsgegevens bewaren

Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoeken of reviews en de Site te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over jou verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of de Site en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat je akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van jouw persoonsgegevens.

9. Telefoongesprekken van en naar GlasGarage

Alle binnenkomende telefoongesprekken met onze klanten naar ons interne Call Center kunnen worden opgenomen voor coaching doeleinden. Binnenkomende gesprekken welke door ons worden doorverbonden naar onze franchise vestigingen kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Deze worden bewaard voor maximum 6 maanden. Gesprekken naar een extern door ons aangestelde Call Center kunnen ook opgenomen worden.

10. E-mail, sms en andere elektronische berichten

Wij kunnen contact met je opnemen per e-mail, sms of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot jouw afspraak of eventuele factuur, inclusief een herinnering voor jouw afspraak per e-mail of sms of ander door jou verstrekt communicatiemiddel.

11. Jouw rechten

Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Je kan dit recht uitoefenen door met ons op elk moment contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Merk op dat door verder gebruik te maken van onze diensten of de Site en door ons via de Site of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op de Site vermeld staan, je instemt met ons gebruik van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien je niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.

Ons Privacy Beleid kan op elk moment door ons gewijzigd worden zonder jou hierover in te lichten. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen.

Je hebt wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die GlasGarage® over jou heeft en fouten te corrigeren. Je hebt eveneens het recht ons te vragen om jouw gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoek ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken, als ook andere vragen die je mogelijk hebt over ons Privacy Beleid of over de informatie die GlasGarage® over jou heeft, dienen schriftelijk gericht te worden tot:

GlasGarage BV
T.a.v. Office Management
Ringbaan West 306-A
5025VB Tilburg

N.B. Merk dat je je dient te identificeren met je identiteitskaart.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?