Mobiliteit is duurzaamheid
Mobiliteit is duurzaamheid award GlasGarage

mobiliteit award

Mobiliteit is duurzaamheid.

Twee keer per jaar wordt de Paul Nouwen Award uitgereikt aan iemand die zich sterk onderscheiden heeft binnen de mobiliteit. Robin Berg kreeg deze prijs vanwege de door hem ontwikkelde vehicle-to-grid laadpaal.

Deze laadpaal in combinatie met zonnepanelen maakt niet alleen zonne-energie rechtstreeks beschikbaar voor auto’s, maar laat de auto een rol spelen in het beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie voor huishoudens op tijdstippen dat daar veel energie gevraagd wordt.

Deze vorm van smart charging kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van mobiliteit en onze energiehuishouding. Een dergelijk project betrekt mensen bij hun omgeving en hun energie- en mobiliteitsbehoefte. Lokale samenwerking om tot oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment.

Source: TrafficRadio